Dwadzieścia już lat dziś [...] – Moon G

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Moon G — zgromadziliśmy 3 opinie.

* Dwadzieścia Już Lat Dziś Kończy Mój Kwiat *

Dwadzieścia już lat dziś kończy Mój Kwiat ...
Ma jed­na, je­dyna, ma MIŁOŚĆ, Mój Świat ...
Dziś, w dniu Twych Urodzin NADZIEJA się rodzi
a trwo­ga na zaw­sze w dal siną odchodzi.

Ty jes­teś mym życiem, mnie budzisz o świcie,
w dzień szczęście mi da­jesz a kiedy spać idziesz ...
Za­mykam swe oczy i ob­raz uroczy
twej Cud­nej Oso­by ochra­nia mnie w nocy.

Kocha­na Joasiu, Naj­droższy Mój Skarbie,
dziś To­bie ja życzę naj­mniej w życiu zmartwień!
I możesz być pew­na, że wszys­tko co robię
to ro­bię dla Ciebie i też dzięki Tobie!

Twój NA ZAW­SZE ... * Miś *
Wszys­tko w tej piosen­ce jest prawdą ...
Odtwórz

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 22 czerwca 2018, 20:11

Dziękuję :) Nie ma za co Kocha­nie :* 

Dzięki Mi­sia­czku ;* 

Piękne słowa. A pa­mietam ja­ki byłeś załama­ny. Widzisz, udało się. 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

piórem2

Użytkownicy
L M N
Aktywność

dzisiaj, 14:59zofija do­dał no­wy tek­st o co u grzy­ba [...]

dzisiaj, 14:47zofija sko­men­to­wał tek­st Wszędzie źle, ale na [...]

dzisiaj, 14:33zofija sko­men­to­wał tek­st W te­macie śmier­ci (życia)

dzisiaj, 13:57Gaia sko­men­to­wał tek­st W te­macie śmier­ci (życia)

dzisiaj, 12:41zofija sko­men­to­wał tek­st Jedni piszą o Bo­gu Drudzy [...]

dzisiaj, 12:40zofija sko­men­to­wał tek­st Kiedy dziec­ko ma za [...]

dzisiaj, 11:24Badylek sko­men­to­wał tek­st Kiedy dziec­ko ma za [...]

dzisiaj, 11:05Badylek sko­men­to­wał tek­st Szukając szczęścia,zgu­biłam uśmiech.  

dzisiaj, 11:00Badylek sko­men­to­wał tek­st Jedni piszą o Bo­gu Drudzy [...]