dobrze znamy nietuzinkowe dni noce [...] – Papużka

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Papużka — zgromadziliśmy 9 opinii.

Zaciszna degustacja

dob­rze zna­my nietu­zin­ko­we dni
no­ce układające ulgę na piersiach
gdy gęstsze by­wa po­wiet­rze
między dolną a górną krawędzią

wszys­tko zaczy­na iskrzyć
i już sa­ma nie wiem
czy to zno­wu śnienie

chłód mus­ka nasze teraz
ob­leczo­ne tyl­ko w prawdę
i sze­lest po­miętej bieli

on za­milkł w podziwie
ona od­chodzi od zmysłów

proszę nie myśl o utracie
błagam jeszcze nie ot­wieraj po­wiek

wiersz
zebrał 14 fiszek • 10 października 2018, 18:49

Ooo jak miło :) 

Ooo ja­ki zmysłowy ! 

: ) 

Dzìękuję kocha­ni

:) 

Po pta­siemu - lot szybujący 

- zys­ku­je na prze­wadze - nietu­zin­ko­wych słów
piękny w kształcie 

m/noc poezji 

Fiu fiu, że tak po ptasze­mu zaśpiewam.
Miłego wie­czor­ku. :)) 

chciałoby się szepnąć "mów do mnie jeszcze"
więc cze­kam na więcej
:) 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
O P Q
Aktywność

dzisiaj, 07:05motylek96 do­dał no­wy tek­st W podzięce

dzisiaj, 02:28Ciarka.... do­dał no­wy tek­st Prędzej nau­czysz nieme­go człowieka [...]

dzisiaj, 02:25Ciarka.... do­dał no­wy tek­st Samotność mu­si być bar­dzo [...]

dzisiaj, 02:23Ciarka.... do­dał no­wy tek­st Ludzie często mówią to, [...]

dzisiaj, 02:18Ciarka.... do­dał no­wy tek­st Piszę aby pa­mietać.  

dzisiaj, 02:12Ciarka.... do­dał no­wy tek­st Pisarz to człowiek kto [...]

dzisiaj, 02:12Ciarka.... do­dał no­wy tek­st Intymność pi­sarza bar­dzo czes­to [...]

dzisiaj, 00:30silvershadow sko­men­to­wał tek­st podziałów nie tworzą od­mien­ne [...]

dzisiaj, 00:27silvershadow sko­men­to­wał tek­st Pragnąłeś kiedyś tak bar­dzo, [...]

dzisiaj, 00:16Ciarka.... do­dał no­wy tek­st Człowiek, który za bar­dzo [...]