latem lekiem na zło bywa [...] – giulietka

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest giulietka — zgromadziliśmy 9 opinii.

biała flota

la­tem le­kiem na zło
by­wa zwykła bezsenność
kiedy siadam na scho­dach dnia
tyl­ko ja
Pan Bóg
i pies

gdzieś we mgle kończy się droga
nie wiem gdzie zaczy­na się niebo

w cieniu gwiazd uśmie­chasz się do mnie
jak­byś rękę nieśmiało wyciągał
kiedyś wsiądę do sreb­rzys­tej łodzi
i przepłynę na dru­gi brzeg

wiersz
zebrał 10 fiszek • 18 sierpnia 2018, 05:43

To pachnie siarką i... qu­moter­stwem. :P:D
Zo­baczę, co da się zro­bić, ale ja­ko og­niomis­trz mogę być bar­dziej wred­ny, niż wszys­cy są w sta­nie so­bie wyob­ra­zić. :D
Masz cmo­ka od smo­ka. :*
Miłego wie­czor­ku. :)) 

Uff... ulżyło mi:) Ale tyl­ko na chwilę!
Mam nadzieję O3mać od­puszcze­nie, więc może ja­koś dzięki zna­jomościom ze Smo­kiem pil­nującym pa­lenis­ka, uda mi się uniknąć te­go kotła;)
Bu­ziaki i miłego dnia:* 

Prze­widuję Two­je zmar­twychwsta­nie. :)
... cho­ciaż O3ca z Ciebie i nie wiem, czy nie będziesz się go­towała w smo­le. :D:P
Miłego dnia. :)) 

Dziękuję,Art, prze­widu­jesz mi ka­rierę białej damy?;)
Miłego;) 

Madź, Ty zaw­sze po­zos­ta­niesz, na obu brzegach.
Miłego wie­czor­ku. :)) 

Cześć Mar­cin;) In­spi­racją było zdjęcie po­niżej, ale "Władcę Pierścieni" uwiel­biam od lat, więc pew­nie coś prze­nikło do wiersza:)
Dro­gi M., mi­mo upływu cza­su nie tra­cisz umiejętności prze­nika­nia duszy i czy­tania w myślach, tudzież między wier­sza­mi. War­to było wyjść na brzeg, żeby znów Cię tu spotkać.:)
Dob­re­go po­nie­działku, Panowie:* 

Swoją barkę po­zos­ta­wiam na brze­gu...
Da­lekość bez­kres­nych światów i uniesienie doń ludzkiej duszy to wy­musze­nie lo­su, który tak pięknie opi­sujesz, który tak po­kor­nie przyj­mu­jesz, i z którym uf­nie się zgadzasz.
Piękny oraz wzruszający.
A Gan­dalf pra­wił o sreb­rzys­tym - ow­szem - ale blas­ku :) I da­lekiej zieloną krainie, skąpa­nej w blas­ku wschodzące­go słońca.
Równie uj­mujące :)) 

In­spi­rac­ja Władcą Pierścieni?;) pew­nie zbieg oko­liczności. Pięknie Ci wyszło 

https://cdn.pixabay.com/photo/2018/08/14/13/23/ocean-3605547_960_720.jpg 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

giulietka

Użytkownicy
F G H
Aktywność

wczoraj, 23:27chrupcia do­dał no­wy tek­st Ode mnie

wczoraj, 22:56Bettie do­dał no­wy tek­st jestem naczy­niem na sprzeczne [...]

wczoraj, 22:51Naja wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

wczoraj, 22:15Naja sko­men­to­wał tek­st Ludzie chcą, abym ich [...]

wczoraj, 22:13Naja do­dał no­wy tek­st Każdy ma swoją mowę, [...]

wczoraj, 22:12Ninja do­dał no­wy tek­st Lubie światła w ciem­ności Lu­bie [...]

wczoraj, 22:12Logos do­dał no­wy tek­st Książki, której nikt nie [...]

wczoraj, 22:12RozaR do­dał no­wy tek­st Stado

wczoraj, 22:10Naja sko­men­to­wał tek­st Mowawynikająca z mo­jego pra­wa

wczoraj, 21:54RozaR sko­men­to­wał tek­st Ściśniete gardło