być altruistą rzadko dziś [...] – zakochaneniebo

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest zakochaneniebo — zgromadziliśmy 6 opinii.

* * *

być al­truistą
rzad­ko dziś
spo­tyka­na rzecz

wyz­być się wszystkich
zachcianek i do­god­ności
- no skądże
prze­cież to grzech

w popłochu codziennego
zachłan­ne­go bytu
ciężko o drobną
i de­likatną przysługę

usiądź kiedyś
od­pocznij

ro­zej­rzyj się
dookoła

pochłaniaj
to niewinne
piękno

i po­wiedz mi 
wtedy

czy
egoizm
ma ja­kikol­wiek
sens?

wiersz
zebrał 2 fiszki • 12 grudnia 2017, 21:50

Grze­gorzu, aser­tywność, poczu­cie spra­wied­li­wości, chęć nauki zep­su­tego człowieka... to jeszcze nie "egoizm", tak mi się wy­daje, ale wielu szu­ka lep­sze­go pro­filu diabła. ;)
A wier­sz bar­dzo ładny.
Miłego dnia. :)) 

... czy myślisz, że za­pomi­nanie, iż jest się częścią świata jest dob­re?... al­truis­ta który za­pomi­na o so­bie bar­dzo szyb­ko "się wy­pala"... wte­dy to nie al­truis­ta, tyl­ko "trup"... a ko­mu po­może "trup"?...

;-) 

... nie jes­tem ma­terialistą, nie jes­tem ego­cen­try­kiem, sno­bem, so­biepa­nem, nar­cy­zem, sa­molu­bem, itd... ale jes­tem egoistą, bo ocze­kuję choćby "dziękuję", choćby uśmie­chu, choćby od­ro­biny wdzięczności lub uz­na­nia w czyiś oczach... i od kiedy [...] — czytaj całość

Nie, nie uważam, że aser­tywność jest zła. W dzi­siej­szych cza­sach można zauważyć, że co­raz częściej człowiek za­pomi­na o tym co is­totne. Za­pomi­na o szerze­niu dob­ra, te­go drob­ne­go i be­zin­te­resow­ne­go. Co­raz mniej dziś ta­kich ludzi.
Poz­dra­wiam. ;) 

Myślisz Grześ, że wy­rażanie siebie zaw­sze jest na miejscu? 

... czy­li uważasz, że aser­tywność jest zła?...

;-) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Irracja

Użytkownicy
W Y Z
Aktywność

dzisiaj, 10:13szpiek sko­men­to­wał tek­st Jak poz­być się fa­ceta? - [...]

dzisiaj, 09:52eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st Najważniejszy zawód - mat­ka.  

dzisiaj, 08:51fyrfle do­dał no­wy tek­st Niedzielnym świ­tem Blask so­bot­nich og­nisk [...]

dzisiaj, 08:47RozaR do­dał no­wy tek­st Królewskie or­sza­ki (2018)

dzisiaj, 08:40fyrfle do­dał no­wy tek­st Kury gda­kają Kościel­ne biją [...]

dzisiaj, 08:26Evulka sko­men­to­wał tek­st Najważniejszy zawód - mat­ka.  

dzisiaj, 08:22kbmars do­dał no­wy tek­st Zdarza się mężczyźnie być [...]

dzisiaj, 07:14oszi3 sko­men­to­wał tek­st Wszystko to mniej niż [...]