4 grudnia 2018 roku, godz. 12:24

ADWENT 3

Boże Ojcze Wszechmogący
Kształtem przestrzeni
Mową obrazu
Muzyką ekranu
Pieśnią kobiety i mężczyzny
Tchnij
Wzruszenie
Przyśpieszone tętno
Szlochanie
Spiekoty twarzy
A ja już będę prorokował
Zdaniami
Wersami
Może ktoś przeczyta usłyszy
I pomyśli żeby być dobrym

fyrfle Mirek
 5 grudnia 2018 roku, godz. 9:07

Dzziękuję. Pozdrawiam.

RozaR Roza
 4 grudnia 2018 roku, godz. 21:55

Dobre światło