Biegnij w stronę światła [...] – RozaR

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest RozaR — zgromadziliśmy 0 opinii.

Bacz

Bieg­nij w stronę światła
I w stronę nadziei
No­wych ob­razów
Słów spi­sanych ser­cem
Od­najdź Pro­meteu­sza
Wspomóż Sy­zyfa
A po­tem uciekaj
W głąb ziemi
Gdzie nie będą cię szu­kać
Tam przet­rwasz
I pod­niesiesz człowieka
Lecz wiec
I bacz
Że nie wiesz kto za rękę cię trzy­ma
I ko­go wspierać zaczy­nasz

wiersz • 12 maja 2019, 23:35
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

RozaR

Użytkownicy
Q R S
Aktywność

dzisiaj, 05:57Bujak Bo­gusław do­dał no­wy tek­st W świecie po­lity­ki liczą [...]

dzisiaj, 05:56Bujak Bo­gusław do­dał no­wy tek­st Jesteśmy sumą w równa­niu [...]

dzisiaj, 00:15szpiek sko­men­to­wał tek­st Biorąc ja­ko pod­stawę ro­zumo­wania [...]

wczoraj, 23:51sprajtka do­dał no­wy tek­st Jes­teśmy różnicą po­między tym [...]

wczoraj, 23:31ODIUM sko­men­to­wał tek­st Im więcej wiesz, tym [...]

wczoraj, 23:23ODIUM sko­men­to­wał tek­st Im więcej wiesz, tym [...]

wczoraj, 22:58MyArczi sko­men­to­wał tek­st Istnieją stra­ty tak wiel­kie, [...]

wczoraj, 22:54yestem sko­men­to­wał tek­st Gryzmoły słow­ne

wczoraj, 22:51yestem sko­men­to­wał tek­st Strata przy­jaciela zos­ta­wia pus­tkę [...]

wczoraj, 22:50ODIUM sko­men­to­wał tek­st Na wa­riata pat­rzy­my jak [...]