Zaklinam was, córki jerozolimskie, [...] – giulietka

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest giulietka — zgromadziliśmy 9 opinii.

mówiąc przez sen

"Zak­li­nam was, córki je­rozo­lim­skie, na ga­zele, na łanie pól: Nie budźcie ze snu, nie roz­budzaj­cie ukocha­nej*, póki nie zechce sa­ma." [Pnp 2,7]


bez­senność jest tajemnicą
tych którzy cze­kają na dzień
ko­lej­ny raz odkładając
pod lam­pką nocną nadzieję

i tyl­ko ro­sa na dachu
naj­więcej o gwiaz­dach wie

a słońce wschodzi tak cicho
żeby nie zbudzić mgieł

złoty pro­mień na pus­tej poduszce
przek­reślił ko­lej­ny sen
prysła myd­la­na bańka
i gdzie ja się te­raz podzieję...

wiersz
zebrał 15 fiszek • 25 października 2018, 07:05

I któż Wam Niewias­ty tak spać nie da­je? Skrzyd­la­ty??? Oj nieład­nie... ;):D
Miłego wie­czor­ku. :)) 

Oj jak mi się mo­ja bez­senność w Twoją wplotła... tak mi blis­ko w ta­kie no­ce, poz­dra­wiam M:) 

Piękny wier­sz, al­bo­wiem całym ser­cem można tu usłyszeć, jak ów mgła, w pozłocie po­ran­ka, drży w powietrzu.
Ktoś kiedyś po­wie­dział mi, że noc jest je­dynie początkiem dnia. A za­tem czyż mrok nie jest prze­powied­nią słońca?
Roz­pi­sałaś mnie... I te­raz muszę coś wy­kom­bi­nować :) 
Poz­dra­wiam wie­czo­rową porą :) 

Yes­tem, ajuści. ;)
Miłego wie­czor­ku. :)) 

Ka­roli­no, aż tak to chy­ba nie, ale są ta­kie sny, z których niechętnie się budzi­my, zwłaszcza gdy za ok­nem chmur­no i dur­no;) Dziękuję za opi­nię i miłego dzionka;)
Art, tra­fiłeś w sa­mo sed­no, jes­teś niemożli­wy! Poz­dra­wiam cieplutko:) 

błąkając się pośród niemożli­wości te­go świata
ma­my nadzieję
że wszys­tko jest możli­we
bo ni­by cze­mu nie?...

Piękne.
Miłego wie­czo­ru. :)) 

Ta­ki jak­by ko­niec, bez­nadziej­ność sy­tuac­ji i znak za­pyta­nia co dalej 

piękne do­pełnienie, i od ra­zu jaśniej:)
dzięki, Bett, pozdrawiam:) 

Od snu do snu
dro­ga usłana wspomnieniem
ma ciernie
jeszcze nie jest za późno
na tęczę
:) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Gaia

Użytkownicy
F G H
Aktywność

wczoraj, 23:27chrupcia do­dał no­wy tek­st Ode mnie

wczoraj, 22:56Bettie do­dał no­wy tek­st jestem naczy­niem na sprzeczne [...]

wczoraj, 22:51Naja wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

wczoraj, 22:15Naja sko­men­to­wał tek­st Ludzie chcą, abym ich [...]

wczoraj, 22:13Naja do­dał no­wy tek­st Każdy ma swoją mowę, [...]

wczoraj, 22:12Ninja do­dał no­wy tek­st Lubie światła w ciem­ności Lu­bie [...]

wczoraj, 22:12Logos do­dał no­wy tek­st Książki, której nikt nie [...]

wczoraj, 22:12RozaR do­dał no­wy tek­st Stado

wczoraj, 22:10Naja sko­men­to­wał tek­st Mowawynikająca z mo­jego pra­wa

wczoraj, 21:54RozaR sko­men­to­wał tek­st Ściśniete gardło