19 stycznia 2020 roku, godz. 13:32
 10 stycznia 2020 roku, godz. 00:10