23 marca 2022 roku, godz. 16:20 14,4°C
.
 18 marca 2022 roku, godz. 18:41 20,8°C
 17 marca 2022 roku, godz. 7:46 30,0°C
Odys syn Laertesa dandeLion
 18 marca 2022 roku, godz. 10:27

Zło nigdy nie było i nie jest potrzebne... Co innego "używanie" go do wyciągnięcia nauki. Traktowanie go jako ostrogi bardziej, a nie równoważnego w kontraście elementu, bez którego dobro nie byłoby w ogóle zauważone.
Są rzecz jasna filozofie, a nawet szkoły które etykę czy moralność wywodzą właśnie od zła (jako punktu odniesienia), ale jest to efekt paskudnego pomylenia logiki z sensem... Wiedzy z mądrością.
To właśnie z tego pomieszania niektórzy kalkulują w swoich planach, dopuszczając zło jako niezbędny element "życia"... A kiedy taka "filozofia" nabiera rangi doktryny państwowej, to należy się liczyć, prędzej czy później, z wojną. Cóż za paradoks że ma to często nazwę filozofii właśnie (umiłowania życia).

Nowo dodane teksty

Gdyby tylko owoc Twoich przemyśleń zechciał się skrystalizować w postaci aforyzmu, wiersza, opowiadania lub felietonu, pisz.

W przeciwnym razie godnie milcz.

Proza
10 997 tekstów
Utwory spisane prozą, str. 9
Losowy autor

kilka minut temu

kilkanaście minut temu

OGRODY-MARZEŃ skomentował(a) tekst najgorszy ten [...] autorstwa yestem

kilkanaście minut temu

ok. pół godziny temu

OGRODY-MARZEŃ skomentował(a) tekst najgorszy ten [...] autorstwa yestem

ok. pół godziny temu

szpiek wypowiedział(a) się w wątku Skojarzenia, którego autorem jest Evey

ok. pół godziny temu

ok. pół godziny temu

scorpion wypowiedział(a) się w wątku Skojarzenia, którego autorem jest Evey

ok. pół godziny temu

scorpion wypowiedział(a) się w wątku Czego aktualnie [...], którego autorem jest M44G

ok. pół godziny temu

Infinite Gentleman Night dodał(a) do zeszytu tekst Jest jeszcze we mnie [...] autorstwa kati75

ok. pół godziny temu