Wracam do domu po [...] – osobliwy

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest osobliwy — zgromadziliśmy 0 opinii.

Paranormalnie

Wra­cam do do­mu po ciężkim dniu nic-nie-ro­bienia. Ona wys­ka­kuje z wiel­kiej do­niczki jak Fi­lip z konopiami:
- Zro­biłam to! - próbu­je krzyczeć tym swoim, niesa­mowi­cie iry­tującym, pis­kli­wym głosikiem.
- Co zrobiłaś?
- To! - uśmie­cha się dur­nie jak­by za chwilę miała mnie ug­ryźć. - Po­pełni­lam... ją!
- Ją? Możesz jaśniej?
- Po­pełniłam... - ro­bi pauzę, w jej mniema­niu, efek­towną - ...Fraszkę!
- Zno­wu? Gdy­byś mnie ob­chodziła, zaczął bym się o ciebie martwić.
Ona zaczy­na biegać po po­koju w kółko, wokół stołu, wodzi po nim prawą dłonią po­pis­kując te bred­nie o fraszkach:
- Zno­wu ją po­pełniłam! Tak! Tak!
- Chcesz ciastko?
- Nie. Spa­daj. - Zat­rzy­muje się, mar­szczy ghroźnie bhrwi. A po­tem zno­wu zaczy­na biegać wokół stołu we­soło po­pis­kując: - Spa­daj! Spadaj!
- Nie chcesz to nie. Idę spać. Dob­ra­noc. - Wchodzę do sza­fy i za­sypiam na wie­sza­ku. A w za­sadzie na wiesz-ja­ku. Bo ja zaw­sze wiem jak. Ona za to pisze fraszki. Dob­ra­na z nas pa­ra. Ta­ka pa­ranor­malna pa­ra.

opowiadanie
zebrało 1 fiszkę • 11 lutego 2019, 22:43
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
N O P
Aktywność

dzisiaj, 21:31RoseAngel do­dał no­wy tek­st Porwana wiat­rem, ut­ra­ciła grunt [...]

dzisiaj, 21:21oszi3 do­dał no­wy tek­st Szukaj plusów, czyń postępy, [...]

dzisiaj, 21:09Logos sko­men­to­wał tek­st Chwilowo jes­tem bied­ny i [...]

dzisiaj, 20:52danioł sko­men­to­wał tek­st empty the bin...  

dzisiaj, 20:51danioł sko­men­to­wał tek­st Zaśnij. Nie budź się, [...]

dzisiaj, 20:46fyrfle sko­men­to­wał tek­st Widzę smu­tek w Twoich [...]

dzisiaj, 20:45danioł sko­men­to­wał tek­st wszystko co ro­bisz od­da­la [...]

dzisiaj, 20:45fyrfle sko­men­to­wał tek­st Jeden wy­kończo­ny człowiek. Ni­by [...]

dzisiaj, 20:44danioł sko­men­to­wał tek­st tam dokąd uciekasz mie­szka [...]

dzisiaj, 20:44fyrfle sko­men­to­wał tek­st Chwilowo jes­tem bied­ny i [...]