Życie to labirynt niespodzianek [...] – SAMEsadnnes

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest SAMEsadnnes — zgromadziliśmy 8 opinii.

Życie to la­birynt nies­podzianek większości niemiłych ...

myśl
zebrała 2 fiszki • 14 stycznia 2018, 20:08

Zdarzają się wyjątki może tak to ujmę krótko ... 

Co masz na myśli jak ? 

Za­leży od pun­ktu widze­nia ro­zumiem,ale cza­sem jest
Inaczej. 

niekoniecznie 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

$$ many

Użytkownicy
R S T
Aktywność

dzisiaj, 17:41marka sko­men­to­wał tek­st Słodka ka­wa.  

dzisiaj, 17:39marka sko­men­to­wał tek­st YHYM

dzisiaj, 17:37marka do­dał no­wy tek­st W po­ciągu

dzisiaj, 16:50Inius do­dał no­wy tek­st YHYM

dzisiaj, 16:38M44G do­dał no­wy tek­st Czasami war­to nie myśleć [...]

dzisiaj, 16:30M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 15:46Moon G sko­men­to­wał tek­st Piękny Kruk (piosen­ka)

dzisiaj, 15:31silvershadow sko­men­to­wał tek­st Piękny Kruk (piosen­ka)

dzisiaj, 15:31Michaelowa sko­men­to­wał tek­st Piękny Kruk (piosen­ka)

dzisiaj, 15:27Moon G do­dał no­wy tek­st Piękny Kruk (piosen­ka)