7 sierpnia 2017 roku, godz. 19:28  26,2°C
 Tekst dnia 9 sierpnia 2017 roku

Życie nie staje się łatwiejsze. To my stajemy się silniejsi.

.Rodia marek
 13 sierpnia 2017 roku, godz. 23:18

akcja reakcja
proporcja siły do wymagań zawsze jest ta sama, tylko inna skala

siła zaczyna się tam, gdzie zmniejsza się reaktywność na ból
albo po prostu trudności

natalia(__ups Natalia
 9 sierpnia 2017 roku, godz. 11:39

a i serca z kamienia także mają wzięcie
niejako przy okazji

fyrfle Mirek
 9 sierpnia 2017 roku, godz. 11:26

Kamieniejemy, ale raczej stajemy się od życia słabsi niestety.

Cris Cris
 8 sierpnia 2017 roku, godz. 1:58

I dobrze, że znajdujemy siły.

natalia(__ups Natalia
 7 sierpnia 2017 roku, godz. 20:03

Dokładnie .