Eufemia Ayame
 5 lipca 2015 roku, godz. 15:32

Doskonałe spostrzeżenie. Strach przed zmianą jest drogą donikąd - zmiana i tak nastąpi, całe życie jest ciągłym procesem zmian. Różnica między ludźmi polega na tym, że jedni akceptują ten fakt i aktywnie uczestniczą w tym procesie zmian, a inni chcąc "uciec" przed zmianą, całe życie walczą z konsekwencjami zmian, które i tak zachodzą mimo ich woli, bo ktoś lub coś ich i tak dokonuje...