... zemsta działa po [...] – Irracja

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Irracja — zgromadziliśmy 1 opinia.

... zem­sta działa po cichu, choć z "ot­wartą przyłbicą"... tyl­ko mści­wość "trąbi" o swych za­miarach, by w działaniu kryć się za "ple­cami tłumu"...


in­sp: fyr­fle

myśl
zebrała 5 fiszek • 4 stycznia 2018, 08:50

Nie jes­tem świętym, boję się, wiem co dla mnie dob­re, dla­tego pre­wen­cyjnie mówię cze­go i ko­go nie chcę w swoim życiu, a na­wet w życiu tych , którzy są moim plemieniem. 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

fyrfle

Użytkownicy
H I J
Aktywność

dzisiaj, 21:32Clyde wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

dzisiaj, 21:32Clyde wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 20:58Radziem do­dał no­wy tek­st Złota godzi­na w fo­tog­ra­fii [...]

dzisiaj, 20:39Cropka do­dał no­wy tek­st Bogaty ma tyl­ko ty­le [...]

dzisiaj, 20:38Cropka wy­powie­dział się w wątku Gry słow­ne

dzisiaj, 19:18LiaMort do­dał no­wy tek­st Życie nie pieści z [...]

dzisiaj, 17:44truman do­dał no­wy tek­st stoją

dzisiaj, 17:39truman sko­men­to­wał tek­st łzy naszych ma­tek

dzisiaj, 16:02Cropka do­dał no­wy tek­st Czasem człowiek wy­daje się [...]

dzisiaj, 15:34Moon G do­dał no­wy tek­st Nigdy Więcej