Z dur­nia idiotę może [...] – Rikitikitawi

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Rikitikitawi — zgromadziliśmy 4 opinie.

Z dur­nia idiotę może i zrobisz
Z ge­niu­sza raczej już chy­ba nie
Kto ko­mu tu­taj bar­dziej zaszkodzi?
Książko­wa wie­dza rzu­ca się w cień?
Tam tyl­ko le­kiem myśli się chłodzi
Od­wra­ca na pięcie by skończył się dzień
Gdzie war­tość człowieka po każdej powodzi
Piętrzy się i wzras­ta pa­nując nad snem...

myśl
zebrała 5 fiszek • 16 maja 2019, 17:31

To mi­nie. :D 

A mi­nie hehe 

Mi też.
Poz­dra­wiam. :)) 

Cieka­we. Myśl wier­szo­wana. Hm, mi tam się po­doba :) 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

PetroBlues

Użytkownicy
Q R S
Aktywność

dzisiaj, 02:48yestem do­dał no­wy tek­st prężyli stru­ny chwa­lili swe smyczki sak­so­fony fle­ty [...]

dzisiaj, 02:44yestem sko­men­to­wał tek­st W kwes­tii mniej­szości sek­sual­nych [...]

dzisiaj, 00:39wonderful348 do­dał no­wy tek­st Bez ce­lu

dzisiaj, 00:05Lila Roe sko­men­to­wał tek­st Sierpnica

dzisiaj, 00:04Lila Roe do­dał no­wy tek­st Trawa grająca

wczoraj, 23:43ODIUM sko­men­to­wał tek­st Sierpnica

wczoraj, 23:42ODIUM sko­men­to­wał tek­st Miłość jest jak za­pach [...]

wczoraj, 23:20Lila Roe sko­men­to­wał tek­st Wyprawa

wczoraj, 23:17Spruta sko­men­to­wał tek­st Sierpnica

wczoraj, 23:12ODIUM sko­men­to­wał tek­st Miłość na­daje sens życiu [...]