Zburzyłaś we mnie mury, [...] – Ryder

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Ryder — zgromadziliśmy 2 opinie.

Zburzyłaś we mnie mu­ry, które bu­dowałem przez la­ta, zos­tały gru­zy do których nie chcę wracać.

Dla N. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 7 grudnia 2018, 00:38

Fe­niks od­rodził się z po­piołów, a War­sza­wa z gruzów Świd­ni­cy czy Szczecina. 

jed­no zda­nie ale ile treści 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

carolyna

Użytkownicy
Q R S
Aktywność

dzisiaj, 21:002010 do­dał no­wy tek­st Największy wróg

dzisiaj, 20:33szpiek sko­men­to­wał tek­st Zorganizowanaakcja

dzisiaj, 20:13danioł sko­men­to­wał tek­st tam dokąd uciekasz mie­szka [...]

dzisiaj, 20:08finder do­dał no­wy tek­st Wiatr niena­wiści zdol­ny jest [...]

dzisiaj, 20:05danioł do­dał no­wy tek­st wszystko co ro­bisz od­da­la [...]

dzisiaj, 20:01onejka do­dał no­wy tek­st Motto, które będę pielęgno­wać, [...]

dzisiaj, 19:58onejka sko­men­to­wał tek­st Można ko­muś rzu­cić ochłap, [...]

dzisiaj, 19:46onejka sko­men­to­wał tek­st Zorganizowanaakcja

dzisiaj, 19:35szpiek sko­men­to­wał tek­st Zorganizowanaakcja