Zburzyłaś we mnie mury, [...] – Ryder

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Ryder — zgromadziliśmy 2 opinie.

Zburzyłaś we mnie mu­ry, które bu­dowałem przez la­ta, zos­tały gru­zy do których nie chcę wracać.

Dla N. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 7 grudnia 2018, 01:38

Fe­niks od­rodził się z po­piołów, a War­sza­wa z gruzów Świd­ni­cy czy Szczecina. 

jed­no zda­nie ale ile treści 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

carolyna

Użytkownicy
Q R S
Aktywność

dzisiaj, 21:32Clyde wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

dzisiaj, 21:32Clyde wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 20:58Radziem do­dał no­wy tek­st Złota godzi­na w fo­tog­ra­fii [...]

dzisiaj, 20:39Cropka do­dał no­wy tek­st Bogaty ma tyl­ko ty­le [...]

dzisiaj, 20:38Cropka wy­powie­dział się w wątku Gry słow­ne

dzisiaj, 19:18LiaMort do­dał no­wy tek­st Życie nie pieści z [...]

dzisiaj, 17:44truman do­dał no­wy tek­st stoją

dzisiaj, 17:39truman sko­men­to­wał tek­st łzy naszych ma­tek

dzisiaj, 16:02Cropka do­dał no­wy tek­st Czasem człowiek wy­daje się [...]

dzisiaj, 15:34Moon G do­dał no­wy tek­st Nigdy Więcej