szpiek Mariusz, Belzebiusz
 8 stycznia 2022 roku, godz. 10:28

Tu moim zdaniem pojawia się problem, co jest skutkiem, a co przyczyną