18 lutego 2020 roku, godz. 19:37  1,4°C

zapatrzenie poniżej pasa, jest jak powrót
do poziomu głupoty

PetroBlues Kociamber
 21 lutego 2020 roku, godz. 3:52