wypatrywany bóg niknie – danioł

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest danioł — zgromadziliśmy 11 opinii.

wy­pat­ry­wany bóg nik­nie

myśl
zebrała 2 fiszki • 29 kwietnia 2016, 22:47

Z Rad­kiem dob­rze "żyje­my", a przy­naj­mniej ja tak uważam. Bar­dzo kon­kret­na per­so­na, mi­mo że oso­biście nie poz­nałem.
Jeżeli chodzi o uk­ry­wanie tek­stów, jest to sys­tem auto­matyczny.
Niektóre słowa - jak mi­na - wy­buchają ra­zem z resztą słów, gdy się ich użyje. Po­zos­ta­je po tym tyl­ko wzmian­ka o regulaminie. 

my­lisz się mo­ja droga 

co zno­wu na­roz­ra­białem, że mi uk­ryło tekst... 

wi­no to mo­je dru­gie imię za­raz po pierwszym 

:)
lu­bię ta­kie ... 

ana­logicznie tyl­ko od dru­giej stro­ny do "nie szu­kając nicze­go ..."

skąd ten bos­ki wiatr os­tatnio u Ciebie porywa? 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

.Rodia

Użytkownicy
C D E
Aktywność

dzisiaj, 12:49marcin kas­per do­dał no­wy tek­st > jest ta­ka biżute­ria [...]

dzisiaj, 12:36Abe cadło sko­men­to­wał tek­st ***

dzisiaj, 12:23marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st to i li­liowo

dzisiaj, 12:11Korneliaa do­dał no­wy tek­st Powiedz właśnie dzi­siaj, że [...]

dzisiaj, 11:58marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st Sennik

dzisiaj, 11:57Abe cadło wy­powie­dział się w wątku To czy tam­to ? 

dzisiaj, 11:31fyrfle sko­men­to­wał tek­st Tęsknota i cze­kanie

dzisiaj, 11:29Cropka sko­men­to­wał tek­st Sennik

dzisiaj, 11:12Korneliaa sko­men­to­wał tek­st Są te­maty, które omi­jamy [...]