5 kwietnia 2016 roku, godz. 21:41  7,8°C

Wyedukowany człowiek nie przynależy do narodu. Przynależy do świata.

Pentagram Sylwester
 7 kwietnia 2016 roku, godz. 1:27

Oświeconemu człowiekowi za ciasno w gronie swojego stada.