Wybieranie między jednym złem, [...] – TheSecretLady

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest TheSecretLady — zgromadziliśmy 0 opinii.

Wy­biera­nie między jed­nym złem, a drugim.
Nadzieja, która była ra­tun­kiem w naj­trud­niej­szych sy­tuac­jach-zos­tała utracona.
Świado­mość cier­pienia, bólu naj­bliższej oso­by, pod­czas jej śmierci...
Wszys­tko ra­zem stwarza zabójczy stan umysłu.
70 dni czas tak da­leki, jed­nocześnie bliski...
Brak umiejętności oka­zywa­nia te­go co się czu­je, spra­wia iż człowiek wa­riuje z natłoku swo­jego bólu, tęskno­ty, żałoby.
Niemy krzyk i płacz rwą ser­ce, spra­wiając pus­tkę, której nie na­pełni już nikt.
Ma­mo, wołam we śnie-wróć...
Nadzieja za­wiodła, ale Ty bądź...

myśl
zebrała 3 fiszki • 5 października 2013, 01:01
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

TheSecretLady

Użytkownicy
S T U
Aktywność

dzisiaj, 22:25Yankes sko­men­to­wał tek­st O czym myślę każdej [...]

dzisiaj, 21:41RozaR do­dał no­wy tek­st Przysięga

dzisiaj, 20:16funeralofheart do­dał no­wy tek­st tak mi zim­no nie [...]

dzisiaj, 20:05piórem2 sko­men­to­wał tek­st niechętne zachęca­nie do pi­sania ludzi [...]

dzisiaj, 19:44Papużka sko­men­to­wał tek­st Mówiąc prawdę,słuchając kłamiesz. głuchy te­lefon.  

dzisiaj, 19:33LiaMort do­dał no­wy tek­st Mówiąc prawdę,słuchając kłamiesz. głuchy te­lefon.  

dzisiaj, 19:06Papużka do­dał no­wy tek­st Najdotkliwiej znaczą szept