Wszystko to nic... w [...] – eyesOFsoul

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest eyesOFsoul — zgromadziliśmy 31 opinii.

Wszys­tko to nic... w porówna­niu z Tobą.

myśl
zebrała 7 fiszek • 3 lipca 2017, 21:17

Oj tam, nie piję, to były żarty.
Nie quś. :)) 

Nie ro­zumiem do cze­go pi­jesz... Ja ra­no jes­tem po­dob­na do cza­row­ni­cy, której ktoś gwiz­dnął miotłę. :p 

Czy­li lu­bisz... z ziewa­niem roz­dziawioną paszczą, ze śpio­chem w oku i pełnym pęcherzem?...
Wchodzę w to. :D 

A ja o 6.30 nie.... yes­tem. :D 

Przeb­rzydłe Śpio­szys­ko! :P
Dob­ra­noc. :)) 

Po północy
yes­tem uro­cy :D 

Już się boję, brrrrrrrrr! :D 

Tak? Dob­rze, idę sobie.
Te­raz jest ten mo­ment, że możesz łez perły roz­sy­pać po cy­tatach. ;)
Będzie groźba:
- wrócę. :D 

Uuuuu, ale groźba. :D 

Jeszcze nie, zwyk­le płaczą, jak od­chodzę. :P 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

yestem

Użytkownicy
D E F
Aktywność

dzisiaj, 15:59piórem2 sko­men­to­wał tek­st Prośba do Ad­mi­nis­tra­tora.  

dzisiaj, 15:58piórem2 do­dał no­wy tek­st A jak mi się [...]

dzisiaj, 15:58Yankes sko­men­to­wał tek­st Prośba do Ad­mi­nis­tra­tora.  

dzisiaj, 15:50piórem2 do­dał no­wy tek­st Panie ad­mi­nis­tra­toze;a moją ma­me [...]

dzisiaj, 15:47piórem2 do­dał no­wy tek­st Prosie ad­mi­nis­tra­tora aby mnie [...]

dzisiaj, 15:45piórem2 sko­men­to­wał tek­st Prośba do Ad­mi­nis­tra­tora.  

dzisiaj, 15:40Yankes do­dał no­wy tek­st Prośba do Ad­mi­nis­tra­tora.  

dzisiaj, 15:16piórem2 sko­men­to­wał tek­st Lepiejbyć po­wodem czy­jegoś uśmie­chu [...]

dzisiaj, 15:16har.monic sko­men­to­wał tek­st do właści­ciela­pana Ziem­niewicza czy każdy [...]