Wszystko co piszesz i [...] – piórem2

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest piórem2 — zgromadziliśmy 30 opinii.

Wszys­tko co piszesz i mówisz
jest twoim płaszczem i tar­czą.

myśl
zebrała 1 fiszkę • 10 kwietnia 2019, 07:14

Nicze­go nie wy­magam. Praw­da sa­ma się sta­je. Pot­rze­ba nam praw­dy jak wo­dy ze źródła. Inaczej wysychamy. 

Two­ja wie­dza jest po­zowa­niem, to tyl­ko blef.
Praw­da nie jest, jak szma­ragd, jest jak bry­lant, pros­ty ka­mień węgiel­ny, a wyjątko­wy i bez­cenny.
Każde­go stać, ale nie każdy go wybiera. 

Zaw­sze wiem.
Ale nie znoszę po­zowa­nia.
Pros­ta zwykła praw­da jest jak szma­ragd. By­le ja­ki ko­lor a szlachec­two wiel­kie.
Ko­go na to dziś stać? 

Skąd pewność?
Ja­ki wysiłek? 

Na­wet wiem .
Ta­ki wysiłek? 

Tak myślisz? :)
Dob­ra­noc. :)) 

A to chy­ba pomyłka. 

Ja się niczym nie chwalę.
Roz­ma­wiam tyl­ko z Tobą o Twoich snach. :) 

Tak jak ty chwalę się tym cze­go mi brak. 

Taaak, a ja słyszałem o ta­kiej, co się za­myśliła i... wjechała do przejścia podziem­ne­go. :)
Sko­ro wiesz, to po co pytasz?
Mówienie, o czym się myśli po­dob­ne jest do streszcze­nia książki. Kiep­ską po­lonis­tkę można oszu­kać, że się czy­tało, ale na­dal się nie zna książki.
Mówienie, że wie się, o czym ktoś myśli jest przechwałką, kłam­stwem, al­bo og­romnym uproszczeniem. 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
O P Q
Aktywność

dzisiaj, 11:03Abe cadło sko­men­to­wał tek­st Z okaz­ji Świąt Zmar­twychwsta­nia [...]

dzisiaj, 10:56yestem sko­men­to­wał tek­st Na po­ziomie swo­jego zamętu [...]

dzisiaj, 10:42yestem sko­men­to­wał tek­st Człowiek całe życie szu­ka [...]

dzisiaj, 10:40yestem sko­men­to­wał tek­st Z ser­ca płynące naj­serdeczniej­sze [...]

dzisiaj, 10:38yestem sko­men­to­wał tek­st Kiedy ogar­nia cię lęk [...]

dzisiaj, 10:37yestem sko­men­to­wał tek­st Z okaz­ji Świąt Zmar­twychwsta­nia [...]

dzisiaj, 10:36yestem sko­men­to­wał tek­st Wcale nie chodzi o [...]

dzisiaj, 10:33yestem sko­men­to­wał tek­st Odmienne poglądy prze­rażają, bo [...]

dzisiaj, 10:16yestem sko­men­to­wał tek­st Jesteśmy chwa­leni po­nad miarę, [...]

dzisiaj, 10:15Lila_ sko­men­to­wał tek­st > nie sztuką jest [...]