greased lightning .
 23 maja 2021 roku, godz. 00:22

Może pojedzie....

Oby do przodu........ :-)