Wszyscy jesteśmy jak banany. – agatsaa

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest agatsaa — zgromadziliśmy 7 opinii.

Wszys­cy jes­teśmy jak ba­nany.

myśl
zebrała 15 fiszek • 24 kwietnia 2010, 19:05

(: 

Aha...

No nie myślałam że agat­saa w ten sposób pos­trze­ga banany. 

Bo ba­nany wzbudzają naj­więcej kon­tro­wer­sji, niep­rawdaż?


tak na­pisała mi agat­saa w wiado­mości pry­wat­nej (: 

Nie za bar­dzo ro­zumiem... Można błagać o wy­jaśnienie co da­lej z "na­mi bananami"? 

no taa... ;D
ale dlacze­go jak ba­nany? xD 

a dlacze­go aku­rat ba­nany, a nie np. jabłka, po­ziom­ki czy po­marańcze? [; 

agat­saa ty ba­nanie xD 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aguchaaa

Użytkownicy
A B C
Aktywność

dzisiaj, 21:34Arafat22 do­dał no­wy tek­st Przyjaciele

dzisiaj, 21:33nonamepoet777 do­dał no­wy tek­st Wcale nie trze­ba mówić [...]

dzisiaj, 21:32onejka sko­men­to­wał tek­st Chciał być królem zos­tał [...]

dzisiaj, 21:32nonamepoet777 do­dał no­wy tek­st Zajrzyj do swo­jego ser­ca [...]

dzisiaj, 21:29nonamepoet777 sko­men­to­wał tek­st Prawdziwa mu­zyka jest nieśmier­telna.  

dzisiaj, 21:27silentshout sko­men­to­wał tek­st Teraźniejszość po­dob­nie jak cisza, [...]

dzisiaj, 21:27róż li­la sko­men­to­wał tek­st Ostatnia za­pałka bez łeb­ka. [...] 

dzisiaj, 21:26eyesOFsoul do­dał no­wy tek­st krótki wier­sz o to­bie

dzisiaj, 21:25nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Nicola za długo sie­działam [...]

dzisiaj, 21:25Niusza sko­men­to­wał tek­st Podsycanie, pod­puszcza­nie, szczu­cie człowieka [...]