Wszyscy jesteśmy jak banany. – agatsaa

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest agatsaa — zgromadziliśmy 7 opinii.

Wszys­cy jes­teśmy jak ba­nany.

myśl
zebrała 15 fiszek • 24 kwietnia 2010, 19:05

(: 

Aha...

No nie myślałam że agat­saa w ten sposób pos­trze­ga banany. 

Bo ba­nany wzbudzają naj­więcej kon­tro­wer­sji, niep­rawdaż?


tak na­pisała mi agat­saa w wiado­mości pry­wat­nej (: 

Nie za bar­dzo ro­zumiem... Można błagać o wy­jaśnienie co da­lej z "na­mi bananami"? 

no taa... ;D
ale dlacze­go jak ba­nany? xD 

a dlacze­go aku­rat ba­nany, a nie np. jabłka, po­ziom­ki czy po­marańcze? [; 

agat­saa ty ba­nanie xD 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aguchaaa

Użytkownicy
A B C
Aktywność

dzisiaj, 00:04SAMEsadnnes do­dał no­wy tek­st Jedynym moim obo­wiązkiem jest [...]

wczoraj, 23:56SAMEsadnnes do­dał no­wy tek­st Pustka

wczoraj, 23:49SAMEsadnnes do­dał no­wy tek­st Poranek

wczoraj, 23:42SAMEsadnnes do­dał no­wy tek­st Miłość

wczoraj, 23:36zofija do­dał no­wy tek­st Jeżeli ktoś ci zaufał, zrób [...]

wczoraj, 23:35SAMEsadnnes do­dał no­wy tek­st Łódź uczuć

wczoraj, 22:25fyrfle sko­men­to­wał tek­st Tęskno­ta zaw­sze łomocze [...]