Wszem i wobec się [...] – PetroBlues

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest PetroBlues — zgromadziliśmy 7 opinii.

Wszem i wo­bec się pochwalę, że wy­dałem w końcu wy­marzo­ny to­mik! Fakt, że wspólnie z kil­ko­ma in­ny­mi młody­mi auto­rami i że to tyl­ko mała książeczka, ale to mój de­biut i jes­tem niesa­mowi­cie szczęśliwy!

Jeśli ktoś chce ot­rzy­mać je­den egzem­plarz to piszcie na priw, to­mik wy­syłam cy­tato­wiczom całko­wicie za dar­mo, bo poez­ja nie jest dla kasy!

Poz­dra­wiam, Piot­rek:)

myśl
zebrała 5 fiszek • 15 listopada 2016, 13:27

No i na plus! :) 

Dzięki ser­deczne Mirku;)

In­dy­goo, to nie ta­kie trud­ne, gdy są chęci:) Dziękuję i powodzenia:) 

Gra­tuluję! :) 

oczywiście

cza­sem bar­dziej cie­szy niż ja­kieś inne 

Wiem wiem, ale zaw­sze de­biut, zaw­sze coś:P 

no i fajnie
grunt to za­dowo­lenie :)

/ten zbiór to an­to­logia, to­mik to do­piero wydasz/ 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

wdech

Użytkownicy
O P Q
Aktywność

dzisiaj, 08:09przelon do­dał no­wy tek­st Nic bo­wiem nie czy­ni [...]

dzisiaj, 08:07piórem2 sko­men­to­wał tek­st Czekałam 22 dni

dzisiaj, 07:52piórem2 sko­men­to­wał tek­st Kiedyś byłem sobą, te­raz [...]

dzisiaj, 07:46piórem2 sko­men­to­wał tek­st Głupota, to wspólna mat­ka [...]

dzisiaj, 04:26Irracja sko­men­to­wał tek­st Czekałam 22 dni

dzisiaj, 01:43Nina K do­dał no­wy tek­st Czekałam 22 dni

dzisiaj, 01:03sand sko­men­to­wał tek­st ... od daw­na zas­ta­nawiałem [...]

dzisiaj, 00:29róż li­la do­dał no­wy tek­st lata więc

dzisiaj, 00:21sand do­dał no­wy tek­st Wypalasz się jak nic, [...]