wszechbyt boga stanowi o [...] – danioł

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest danioł — zgromadziliśmy 21 opinii.

wszechbyt bo­ga sta­nowi o je­go grzeszności

myśl
zebrała 2 fiszki • 30 kwietnia 2016, 12:06

ale dob­rze - mi­mo te­go - cię widzieć

nie znam przedśmier­telnych słów, a spo­ro już poz­nałem
na­wet ja­kiś po­je banych 

raczej nie
trud­no mi ogar­niać słowa
to ta­kie "przedśmier­tne figle" 

widzę wróciłeś do pi­sania, by nie kwes­tiono­wać zagląda­nia tutaj

na lepsze? 

dziękuję Rod 

"o mądrości człowieka sta­no­wią głup­cy wokół niego" - dobre 

o mądrości człowieka sta­nowią głup­cy wokół niego 

raczej kiep­ski ... miałop­rzys­tojny, niedoj­rzały, przed 40stką. 

widzę, że jest co­raz .... 

może brak mu po­kory, że chce być wszędzie he he
pier­wszy główny

myślę że każdy, czy ja­kikol­wiek wszechbyt nie może mieć pom­niej­szych znamion
po­lecam za­poz­nać się z pojęciem https://pl.wikipedia.org/wiki/Emergentyzm 

genialne! 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Niusza

Użytkownicy
C D E
Aktywność

dzisiaj, 10:25Jacob-Filth sko­men­to­wał tek­st W niedom­kniętej fra­mudze ok­na Sta­roświat [...]

dzisiaj, 10:25Jacob-Filth sko­men­to­wał tek­st Poezja to umieć po­ruszyć [...]

dzisiaj, 10:22Abe cadło do­dał no­wy tek­st Ludzie mylą sek­sa­pil z [...]

dzisiaj, 09:55fyrfle do­dał no­wy tek­st Fotografia XV 

dzisiaj, 09:51Naja sko­men­to­wał tek­st nie mam wiele bo i [...]

dzisiaj, 09:51fyrfle do­dał no­wy tek­st 19-22.04.2019r. część 2 

dzisiaj, 09:24onejka do­dał no­wy tek­st nie mam wiele bo i [...]

dzisiaj, 08:41Abe cadło wy­powie­dział się w wątku To czy tam­to ? 

dzisiaj, 08:39Abe cadło sko­men­to­wał tek­st Świat nie jest wyjątko­wy. [...] 

dzisiaj, 08:39Abe cadło sko­men­to­wał tek­st Dynamizm życia, je­go rucho­mość [...]