Wolność pozwoli ujrzeć prawdę. – słońiczka

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest słońiczka — zgromadziliśmy 2 opinie.

Wol­ność poz­wo­li uj­rzeć prawdę.

myśl
zebrała 2 fiszki • 15 marca 2019, 03:32

Bar­dzo dob­rze, że o tym na­pisałaś ale myślę, że praw­da sa­ma w so­bie ma wol­ność, praw­da jest nieza­leżna. Wol­ność bez praw­dy nie jest wol­nością. Czym jest wol­ność bez praw­dy? Gar­dzę taką wol­nością w której jes­tem śle­pym pta­kiem w przes­tworzach! Za­nim zaczniemy być wol­ni to praw­da stoi przed wolnością. 

Całą? Chy­ba na obecną chwilę ta fun­kcjo­nal­ność nie działa...
Poz­dra­wiam. :)) 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

yestem

Użytkownicy
R S T
Aktywność

wczoraj, 23:44yestem sko­men­to­wał tek­st Człowiek całe życie szu­ka [...]

wczoraj, 23:29yestem sko­men­to­wał tek­st Wyrozumiałość zaczy­na się od [...]

wczoraj, 23:17yestem sko­men­to­wał tek­st Im więcej wiesz, tym [...]

wczoraj, 23:10Logos do­dał no­wy tek­st Kiedy leżysz to nie [...]

wczoraj, 23:02yestem sko­men­to­wał tek­st Jest mil­cze­nie mar­twe i [...]

wczoraj, 22:56piórem2 sko­men­to­wał tek­st Jesteś tyl­ko przys­tawką do [...]

wczoraj, 22:52Logos do­dał no­wy tek­st Jesteś tyl­ko przys­tawką do [...]

wczoraj, 22:50yestem sko­men­to­wał tek­st Jeśli myślisz, że ktoś [...]

wczoraj, 21:42Logos do­dał no­wy tek­st Nakładam ho­mon­to będąc niewol­ni­kiem, [...]

wczoraj, 21:39Logos sko­men­to­wał tek­st Nim umrę, nau­czcie mnie [...]