Wolność pozwoli ujrzeć prawdę. – słońiczka

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest słońiczka — zgromadziliśmy 2 opinie.

Wol­ność poz­wo­li uj­rzeć prawdę.

myśl
zebrała 2 fiszki • 15 marca 2019, 02:32

Bar­dzo dob­rze, że o tym na­pisałaś ale myślę, że praw­da sa­ma w so­bie ma wol­ność, praw­da jest nieza­leżna. Wol­ność bez praw­dy nie jest wol­nością. Czym jest wol­ność bez praw­dy? Gar­dzę taką wol­nością w której jes­tem śle­pym pta­kiem w przes­tworzach! Za­nim zaczniemy być wol­ni to praw­da stoi przed wolnością. 

Całą? Chy­ba na obecną chwilę ta fun­kcjo­nal­ność nie działa...
Poz­dra­wiam. :)) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

yestem

Użytkownicy
R S T
Aktywność

dzisiaj, 20:08Jacob-Filth sko­men­to­wał tek­st - wy­bieram pros­te dro­gi [...]

dzisiaj, 18:16ZiZu34 sko­men­to­wał tek­st Czy się stoi czy [...]

dzisiaj, 17:49lil roz sko­men­to­wał tek­st zbrodnia Ika­ra

dzisiaj, 17:27lil roz sko­men­to­wał tek­st Pytanie: Czy jest życie [...]

dzisiaj, 17:01lil roz sko­men­to­wał tek­st Nie mów nic. Kocha [...]

dzisiaj, 16:51karykaturalna sko­men­to­wał tek­st - wy­bieram pros­te dro­gi [...]