W niedzieli jest jakiś [...] – Hares

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Hares — zgromadziliśmy 8 opinii.

W nie­dzieli jest ja­kiś cud. Ten rodzaj spo­koju , które­go nie da się prze­nieść na in­ny dzień.

myśl
zebrała 24 fiszki • 26 marca 2017, 18:23

Dobre 

OW­SZEM JEST.............NIEPOW­TARZAL­NOŚĆ, JA­KAŚ ULOTNOŚĆ............... 

Zde­cydo­wanie nie­dziela na­leży do ma­gicznych dni. 

Nie­dziela to al­bo dzień le­nis­twa, al­bo od­wrot­nie, trze­ba nad­ro­bić co się nie zdążyło w ty­god­niu, niestety. 

ja lu­bię nie­dziele, ale nie lu­bię poniedziałku 

aż się na płacz zbiera , w rzeczy mno­giej ;) 

w sa­mej rzeczy Na­talio :) 

... i le­nis­twa które jest tak bar­dzo po­toczne , kiedy nie ma co ro­bić ;) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

natalia(__ups

Użytkownicy
G H I
Aktywność

dzisiaj, 14:12fyrfle sko­men­to­wał tek­st Pewna jew­riej­ka pod Sztok­chol­mem Wy­pełniła [...]

dzisiaj, 14:03carolyna sko­men­to­wał tek­st NIż

dzisiaj, 14:02carolyna sko­men­to­wał tek­st jesteś je­dyna w moim rodza­ju zbyt [...]

dzisiaj, 14:01carolyna do­dał no­wy tek­st ***

dzisiaj, 13:44carolyna sko­men­to­wał tek­st człowiek ma wolną [...]

dzisiaj, 11:45Przemysław_Kopciał do­dał no­wy tek­st Minął rok, gdy za­padł [...]

dzisiaj, 10:56fyrfle sko­men­to­wał tek­st 30 czer­wca?

dzisiaj, 10:41fyrfle sko­men­to­wał tek­st Listopad z ma­ciej­ki ut­ka­ny [...]

dzisiaj, 10:39fyrfle sko­men­to­wał tek­st Dobrze, że na cy­tatach [...]

dzisiaj, 09:52fyrfle sko­men­to­wał tek­st Miłośćpo kątach , rozpędzo­na [...]