W moim życiu jak [...] – eyesOFsoul

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest eyesOFsoul — zgromadziliśmy 21 opinii.

W moim życiu jak z grupą krwi. Wiele z siebie da­je in­nym. Nieliczni są w sta­nie coś więcej mi dać.
(0 Rh+), dn. 09.07.2018 

myśl
zebrała 5 fiszek • 12 lipca 2018, 04:27

po­noć kleszcze lu­bują się w A
naj­mniej ukąszeń jest u osób z grupą B 

wspar­cia i wyparcia 

Ja tu widzę fajną grupę :-) :-) :-) 

ja po­winienem mieć grupę która mało da­je i mało bie­rze
grupę autyz­mu al­bo coś 

tak, ro­bić swo­je a po­magając po pros­tu nie cze­kiwać wdzięczności. wówczas unik­niemy roz­cza­rowa­nia. miłego dnia. 

po tej liście z wi­ki to uz­nałem że niepo­rozu­mienie al­bo niepo­rozu­my wo wa­nie
ja te­raz śpie do dziesiątej pra­wie a wra­cam po 20 i jest pięknie
właśnie siedzę na ka­cu i za­bijam czas że ni­by pisze emaile

sen jest naj­ważniej­szy, za­raz po wodzie. obiadek moz­na od­puścić na­wet (po­noć) 30 dni 

.Ro­dia, e no coś Ty - to był żar­tobli­wy przy­tyk w nos.
W tym ty­god­niu fak­tycznie mało. Niez­mier­nie cieszę się, że już jedną nogą jes­tem w weeken­dzie. :) 

sil­ver­sha­dow, naj­le­piej być sobą. A z kon­sekwen­cja­mi po pros­tu mu­simy się liczyć. W końcu al­bo ma się miękkie ser­ce, al­bo twardą du...ę. 

proszę Ka­siu, nie do­bijaj stojące­go
to miało być iro­niczne że dob­rze iż do­pisałaś grupę krwi, bo "nikt na pew­no by się nie do­myślił" jaką masz sko­ro da­jesz wszys­tkim i mało kto dla ciebie

chy­ba mało sypiasz
al­bo ja za dużo wymagam 

... aby dos­trzec niew­dzięczność i wy­bierać świado­mie dob­ro lub obojętność. nie aby spełniać zachcian­ki lecz aby być...ale wiem, że lu­bimy się łudzić, że po­zos­ta­wiamy ślad w czyimś ser­cu...szu­kamy sen­su...i dla­tego dob­rych (czy­li ak­tywnych ser­cem, wrażli­wych) ludzi naj­bar­dziej bo­li zwykły ludzki chłód. miłość jest trud­na...kocha­my więc cier­pi­my.. naj­częściej w osa­mot­nieniu. może le­piej stać się ta­kim jak większość? życie jest bru­tal­ne i wy­nag­radza trwar­dzieli..nie wiem. 

doszrz? :) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

eyesOFsoul

Użytkownicy
D E F
Aktywność

dzisiaj, 19:41silvershadow sko­men­to­wał tek­st ***

dzisiaj, 19:17silvershadow sko­men­to­wał tek­st Prawa bez­pra­wiem się nie [...]

dzisiaj, 19:02silvershadow sko­men­to­wał tek­st Prawa bez­pra­wiem się nie [...]

dzisiaj, 18:45wonderful348 do­dał no­wy tek­st ***

dzisiaj, 18:35wonderful348 sko­men­to­wał tek­st Kiedy idzie nam za [...]

dzisiaj, 18:31Jacob-Filth sko­men­to­wał tek­st Szorstkie pal­ce strachu ry­sują [...]

dzisiaj, 17:33Cropka do­dał no­wy tek­st Mama po­win­na mieć ser­ce [...]