EliWerra
 28 lutego 2021 roku, godz. 12:25

Władza...człowiek z nieusprawiedliwionym poczuciem wyższej wartości

Monika M. M.
 21 lutego 2021 roku, godz. 11:21

do potęgi - pieniądza?

bystry76 21 lutego 2021 roku, godz. 16:49

Najniższe instynkty wychodzą z całą mocą...

sprajtka Ala
 21 lutego 2021 roku, godz. 10:06

Mam wrażenie, że władza się mnoży...

bystry76 21 lutego 2021 roku, godz. 16:50

Pomnaża bez końca...