Większość ludzi,tak bardzo chce [...] – zofija

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest zofija — zgromadziliśmy 11 opinii.

Większość ludzi, tak bar­dzo chce po­kazać in­nym, że zaczy­na bra­kować im in­tymności.

myśl
zebrała 2 fiszki • 11 listopada 2018, 21:14

Mniej­szość, wpływo­wa mniej­szość prag­nie mieć naszą in­tymność pod kon­trolą. :) 

słowo in­tymność ludzie bar­dzo zawężają
za bardzo 

Ma­rian nie świn­tusz. Ma­ma patrzy. 

In­tymność to od­kry­wanie te­go co skry­wane, w skry­wanych in­tymnych miejsc. 

hmmmmm
ciekawe
i może masz racje
może to cze­go nie cho­wam wca­le nie jest in­tymnością, a formą obrony
może zło, ag­resja, pan­seksualizm jest je­dynie przebraniem
dob­ra, czułości i ro­man­tycznej miłości
sam nie wiem 

ok
niech będzie
ale in­tymność sa­ma się 'chowa' 

ok
niech będzie
ale mało jest rzeczy, które "chowam" 

ci, którzy jej nie mają nie wiedzą na­wet o tym
dla­tego raczej masz 

ja w za­sadzie nie mam intymności
wiem to chore 

ab­so­lut­nie nie
ta­ka myśl już od bar­dzo daw­na chodzi mi po głowie 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
W Y Z
Aktywność

dzisiaj, 20:09danioł do­dał no­wy tek­st egoizm to nie tyl­ko [...]

dzisiaj, 20:07bystry.76 sko­men­to­wał tek­st poznałem śla­dy twoich stóp dźwięki [...]

dzisiaj, 20:05kirke13 sko­men­to­wał tek­st Cierpienie uczy po­kory.  

dzisiaj, 20:03kirke13 sko­men­to­wał tek­st Żeby zna­leźć się w [...]

dzisiaj, 19:57danioł sko­men­to­wał tek­st wiesz

dzisiaj, 19:56piórem2 sko­men­to­wał tek­st Ważymy ty­le sa­mo, możemy [...]

dzisiaj, 19:47AMA sko­men­to­wał tek­st nawet drze­wa za­pachem przy­pomi­nają [...]

dzisiaj, 18:40IKON sko­men­to­wał tek­st co każe kwiatom przyw­dziewać [...]

dzisiaj, 18:37IKON sko­men­to­wał tek­st Pomyśl dob­rze za­nim źle [...]

dzisiaj, 18:34IKON do­dał no­wy tek­st Żeby zna­leźć się w [...]