Naja Ela
 22 lipca 2022 roku, godz. 00:18

Nikt, nigdy nie zabije piękna oraz tego, co jest ważne dla nas i w nas pozostaje.