Wiara oznacza śmierć rozumu. – meedea

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest meedea — zgromadziliśmy 6 opinii.

Wiara oz­nacza śmierć ro­zumu.

myśl
zebrała 1 fiszkę • 19 sierpnia 2017, 09:12

Alek­san­dro, nie wierzę...
:) 

wiara w ro­zum tak 

Ciekawe... 

Wiara może być po­rażką ro­zumu, je­go dob­ro­wolną ka­pitu­lacją, ale też pod­porą dla bu­dowa­nia teorii.
Pew­nie kwes­tie uz­na­jemy za pew­ni­ki, na wiarę. Nauka zbu­dowa­na jest więc na... wie­rze w to, co in­ni wy­myśli­li, od­kry­li, dowiedli...
Wiara jest też zaufa­niem, wy­borem su­mienia, wy­borem dob­rej dro­gi... al­bo fa­natycznym szaleństwem.
Wiara ma wiele twarzy, ale nikt mi nie mu­si wie­rzyć. ;)
Miłego dnia. :)) 

Nie zgadzam się, choć ja z po­wodu wiary "ro­zum" utraciłem. 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Trzykropek

Użytkownicy
L M N
Aktywność

dzisiaj, 17:41szpiek wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 17:37har.monic do­dał no­wy tek­st potargały sad

dzisiaj, 17:29szpiek sko­men­to­wał tek­st Nienawidze Cię, a raczej [...]

dzisiaj, 17:17róż li­la sko­men­to­wał tek­st lilie pol­ne i pta­ki [...]

dzisiaj, 17:14Ależ... do­dał no­wy tek­st Jesień

dzisiaj, 17:07bystry.76 do­dał no­wy tek­st spóźnieni

dzisiaj, 17:06bystry.76 sko­men­to­wał tek­st trik tak

dzisiaj, 17:03piórem2 do­dał no­wy tek­st bądź mi 

dzisiaj, 16:59Si.si sko­men­to­wał tek­st Ludzi skłon­nych do poświęceń, [...]