Wiara oznacza śmierć rozumu. – meedea

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest meedea — zgromadziliśmy 6 opinii.

Wiara oz­nacza śmierć ro­zumu.

myśl
zebrała 1 fiszkę • 19 sierpnia 2017, 09:12

Alek­san­dro, nie wierzę...
:) 

wiara w ro­zum tak 

Ciekawe... 

Wiara może być po­rażką ro­zumu, je­go dob­ro­wolną ka­pitu­lacją, ale też pod­porą dla bu­dowa­nia teorii.
Pew­nie kwes­tie uz­na­jemy za pew­ni­ki, na wiarę. Nauka zbu­dowa­na jest więc na... wie­rze w to, co in­ni wy­myśli­li, od­kry­li, dowiedli...
Wiara jest też zaufa­niem, wy­borem su­mienia, wy­borem dob­rej dro­gi... al­bo fa­natycznym szaleństwem.
Wiara ma wiele twarzy, ale nikt mi nie mu­si wie­rzyć. ;)
Miłego dnia. :)) 

Nie zgadzam się, choć ja z po­wodu wiary "ro­zum" utraciłem. 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Trzykropek

Użytkownicy
L M N
Aktywność

dzisiaj, 08:02giulietka sko­men­to­wał tek­st biała flo­ta

dzisiaj, 05:43giulietka sko­men­to­wał tek­st okruchy

dzisiaj, 05:31giulietka do­dał no­wy tek­st biała flo­ta

dzisiaj, 00:08MyArczi sko­men­to­wał tek­st Gdy byłam małą dziew­czynką, [...]

dzisiaj, 00:05MyArczi sko­men­to­wał tek­st Dzisiaj zatęskniłam za daw­na [...]

wczoraj, 23:07MyArczi sko­men­to­wał tek­st sześćdziesiąt trzy wys­trzały w [...]

wczoraj, 23:05Kedar do­dał no­wy tek­st Mgła nad łąką ra­no, [...]

wczoraj, 21:30Arafat22 do­dał no­wy tek­st Maratończyk