Wiara oznacza śmierć rozumu. – meedea

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest meedea — zgromadziliśmy 6 opinii.

Wiara oz­nacza śmierć ro­zumu.

myśl
zebrała 1 fiszkę • 19 sierpnia 2017, 09:12

Alek­san­dro, nie wierzę...
:) 

wiara w ro­zum tak 

Ciekawe... 

Wiara może być po­rażką ro­zumu, je­go dob­ro­wolną ka­pitu­lacją, ale też pod­porą dla bu­dowa­nia teorii.
Pew­nie kwes­tie uz­na­jemy za pew­ni­ki, na wiarę. Nauka zbu­dowa­na jest więc na... wie­rze w to, co in­ni wy­myśli­li, od­kry­li, dowiedli...
Wiara jest też zaufa­niem, wy­borem su­mienia, wy­borem dob­rej dro­gi... al­bo fa­natycznym szaleństwem.
Wiara ma wiele twarzy, ale nikt mi nie mu­si wie­rzyć. ;)
Miłego dnia. :)) 

Nie zgadzam się, choć ja z po­wodu wiary "ro­zum" utraciłem. 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Trzykropek

Użytkownicy
L M N
Aktywność

dzisiaj, 13:37fyrfle do­dał no­wy tek­st mikroopowiadanie sześćdziesiąte trze­cie

dzisiaj, 13:31ducati7 do­dał no­wy tek­st Życzę wielu marzeń, żeby [...]

dzisiaj, 12:36Loisentaz sko­men­to­wał tek­st Czasami tracę juz nadzieje, [...]

dzisiaj, 12:35chrupcia sko­men­to­wał tek­st Do Pa­na J 

dzisiaj, 12:34fyrfle do­dał no­wy tek­st mikroopowiadanie sześćdziesiąte dru­gie

dzisiaj, 12:32Loisentaz do­dał no­wy tek­st Zaskoczenie

dzisiaj, 12:27I.Anna sko­men­to­wał tek­st kolejna wios­na

dzisiaj, 12:24Loisentaz do­dał no­wy tek­st Najdalej te­mu, który dro­ga [...]

dzisiaj, 12:22I.Anna sko­men­to­wał tek­st Kto pot­ra­fi objąć słowem [...]

dzisiaj, 12:09I.Anna sko­men­to­wał tek­st Po dru­giej stro­nie Sek­wa­ny