W domu bez książek [...] – zofija

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest zofija — zgromadziliśmy 4 opinie.

W do­mu bez książek jest zim­no.

myśl
zebrała 5 fiszek • 20 sierpnia 2018, 10:19

i ciemno 

Cza­sami ich war­tość opałowa prze­wyższa treść. ;)
Poz­dra­wiam. :)) 

Barzdo zim­no- lo­dowa­to wrecz 

A na­wet głupio 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
W Y Z
Aktywność

dzisiaj, 19:04yestem sko­men­to­wał tek­st To już wiele, mówić [...]

dzisiaj, 19:01yestem sko­men­to­wał tek­st Miłość Go stworzyła,miłość wyz­nacza [...]

dzisiaj, 19:00yestem sko­men­to­wał tek­st Dziwne, ale to brak [...]

dzisiaj, 18:55yestem sko­men­to­wał tek­st Artyści - umierają i [...]

dzisiaj, 18:55yestem sko­men­to­wał tek­st Nie po­pełnia się sa­mobójstw [...]

dzisiaj, 18:53yestem sko­men­to­wał tek­st Cham ubierający myśli w [...]

dzisiaj, 18:52yestem sko­men­to­wał tek­st Nie wódź, jeśli nie [...]

dzisiaj, 17:44yestem sko­men­to­wał tek­st mi to lo­gicznie

dzisiaj, 16:02yestem sko­men­to­wał tek­st głupia jak but z [...]

dzisiaj, 15:41sprajtka do­dał no­wy tek­st Cham ubierający myśli w [...]