Wcale nie chodzi o [...] – eyesOFsoul

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest eyesOFsoul — zgromadziliśmy 5 opinii.

Wca­le nie chodzi o to, by mieć naj­le­piej wys­prząta­ny dom na świecie. Ani o to, czy na sto­le po­jawi się mi­lion wa­riac­ji na te­mat ja­jek. Nie chodzi też o to, by do koszy­ka wkładać trzys­ta złotych, a dru­gie ty­le wy­dać na przys­tro­jenie i koszyczek ze złota. Nie chodzi też o fry­zury, które będziemy mieć na głowie. Ani też o szpil­ki, które wy­pas­tują nam na­si mężowie. Nie chodzi o to, by się "po­kazać" i za­par­ko­wać pod kościołem naj­lep­szą bryką na świecie. Tyl­ko o obec­ność. O to, żeby ten czas świąteczny spędzić w ra­dos­nym nas­tro­ju i w gro­nie naj­bliższych nam osób. Życzę Wam żeby te Święta właśnie ta­kie były. Pełne ra­dości i miłości, a na­de wszys­tko obec­ności. Al­le­luja i do przo­du!

myśl
zebrała 3 fiszki • 20 kwietnia 2019, 11:52

Mówię języ­kiem elfów. :x
Cieszę się niez­mier­nie! :D 

Mówisz do mnie w cieka­wym narzeczu. :P
W każdym ra­zie... pod­pi­suję u Ciebie listę obec­ności. :)) 

yes­tem, nie dud­rej. ;p
scor­pion, ja się rzad­ko mylę. ;) :D 

Coś Ci się po­myliło, to było: "Ko­ko Jum­bo i do przodu!" 

Kaś, ale Ty złośli­wa szo­winis­tka jes­teś... :P
Bied­ny ten Twój Pu­cybut. :D
We­sołych i sza­lonych... od­ro­binę cho­ciaż Świąt. :)) 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

yestem

Użytkownicy
D E F
Aktywność

dzisiaj, 09:30Naja sko­men­to­wał tek­st Istnieją stra­ty tak wiel­kie, [...]

dzisiaj, 09:28Naja sko­men­to­wał tek­st Furtka

dzisiaj, 09:19Cropka sko­men­to­wał tek­st Na wa­riata pat­rzy­my jak [...]

dzisiaj, 09:16Cropka sko­men­to­wał tek­st czasem żal zos­ta­wić człowieka [...]

dzisiaj, 09:15Cropka do­dał no­wy tek­st Czasem człowiek tęskni za [...]

dzisiaj, 05:57Bujak Bo­gusław do­dał no­wy tek­st W świecie po­lity­ki liczą [...]

dzisiaj, 05:56Bujak Bo­gusław do­dał no­wy tek­st Jesteśmy sumą w równa­niu [...]

dzisiaj, 00:15szpiek sko­men­to­wał tek­st Biorąc ja­ko pod­stawę ro­zumo­wania [...]

wczoraj, 23:51sprajtka do­dał no­wy tek­st Jes­teśmy różnicą po­między tym [...]