26 marca 2019 roku, godz. 00:04  1,9°C

Wariat jest brzuchomówcą. Gdy jest się stale unieważnianym, zachodzi potrzeba użycia szkła powiększającego groteski dla niedowidzących.

Tutaj pojawią się opinie do tekstu autorstwa ODIUM, gdy tylko ktoś skomentuje tekst wyświetlony na tej stronie.