Irracja Grzegorz, Antoni.
 18 lipca 2019 roku, godz. 12:50

... Mirek, a Bóg to stworzyciel czy kreator?...

;-)

fyrfle Mirek
 12 lipca 2019 roku, godz. 23:11

Bywam cyniczny, bywam poetycki, znaczy lirycznie delikatny. Człowieka nie da się ująć jednak w "tak tak lub nie nie".

fyrfle Mirek
 12 lipca 2019 roku, godz. 23:09

Stworzenie było, teraz je krejemy, czyli dostosowujemy do stale rosnących potrzeb ludzi, którzy zmieniają się.

Irracja Grzegorz, Antoni.
 10 lipca 2019 roku, godz. 17:09

... kreowany a rzeczywiście stworzony świat to jednak różnica...

;-)