To właśnieżyczliwi , tak [...] – krysta

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest krysta — zgromadziliśmy 9 opinii.

To właśnie życzli­wi , tak od ser­ca , nie skąpiący , a dzielący się , 
nies­podziewa­nie ot­rzy­mują w za­mian ,
by­wa , że z nawiązką...


Krys­ty­na Sz. 06.10.2014r. 

myśl
zebrała 29 fiszek • 7 października 2014, 00:02

Ko­loro­wych snów :) 

Dob­rej noc­ki. :) 

Miło Cię gościć yes­tem...dziękuję za słowa...wza­jem­ności ślę ;) 

Ładne.
Poz­dra­wiam. :) 

Małgo­siu i zain­spi­rowa­na na­pisałaś dobrą myśl.. ;)

Onej­ko miło mi ;)

Poz­dra­wiam dziew­czy­ny :) 

święta rac­ja Kry­siu :) 

Co z ser­ca be­zin­te­resow­nie wypływa do ser­ca wra­ca w naj­mniej spodziewa­nym cza­sie .
Poz­dra­wiam Kry­siu :) 

...zaz­wyczaj wszys­tko by­wa , a to już plus... 

Cza­sem tyl­ko ,,by­wa" . 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

insideout

Użytkownicy
J K L
Aktywność

dzisiaj, 23:23M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 23:17Papużka do­dał no­wy tek­st Sobą upycham dziury po [...]

dzisiaj, 22:57IKON sko­men­to­wał tek­st Martwa cisza nas­ta­nie

dzisiaj, 22:57szpulka wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 22:22Papużka wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz?

dzisiaj, 21:54szpulka wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 21:38dark smurf wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz?

dzisiaj, 21:33dark smurf do­dał no­wy tek­st nigdy dru­gi

dzisiaj, 20:51Papużka wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2