Tyle w nas pomady, [...] – piórem2

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest piórem2 — zgromadziliśmy 18 opinii.

Ty­le w nas po­mady, luk­ru i ta­pety
że nie wi­dać człowieka.

myśl
zebrała 5 fiszek • 25 maja 2018, 06:00

Aaa. Ciepło. 

Nie mu­si, może jest... bez­ro­bot­ny? :P 

Nie ma ta­kiego, to mit. Mu­si skończyć bo ra­no idzie do pracy. 

Nie wiem, praw­dzi­wy mężczyz­na nig­dy nie kończy. :D 

Zaw­sze wiesz jak zakończyć 

Bożen­ka py­tała o wielbłąda, który cza­sami tu zagląda. ;) 

nie, mo­wilemm w meskiem

chy­ba le­ce le­cieć paaa 

Coś kŕęcisz 

nie, on 

A kto ja? 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

piórem2

Użytkownicy
O P Q
Aktywność

wczoraj, 22:32to_tylko_łzy do­dał no­wy tek­st Boję się następne­go po­ran­ka. [...] 

wczoraj, 22:04szpiek sko­men­to­wał tek­st szukałem ko­biety ura­towało mnie ra­dio do­wie­działem [...]

wczoraj, 22:01Fallina do­dał no­wy tek­st A pew­ne­go dnia stwier­dzisz, [...]

wczoraj, 21:46yestem sko­men­to­wał tek­st ego postępu­je nieegois­tycznie je­dynie [...]

wczoraj, 21:41yestem sko­men­to­wał tek­st fakt wol­nej wo­li nie [...]

wczoraj, 21:39yestem sko­men­to­wał tek­st szukałem ko­biety ura­towało mnie ra­dio do­wie­działem [...]

wczoraj, 21:00Naja wy­powie­dział się w wątku Co os­tatnio ogląda­liście?

wczoraj, 20:44M44G sko­men­to­wał tek­st Rodziców spokój za dnia [...]

wczoraj, 19:59piórem2 sko­men­to­wał tek­st Jeżeli nie lu­bisz siebie [...]