tyle razy straciłam już [...] – Pina92

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Pina92 — zgromadziliśmy 3 opinie.

ty­le ra­zy stra­ciłam już to 
cze­go nig­dy
nie miałam

myśl
zebrała 4 fiszki • 28 stycznia 2016, 02:03

Hm. Jes­tem op­ty­mistą, zmieni Ci się, też byłem na dnie i mam wrażenie , ze Opat­rzność wbrew mnie wy­ciągnęła mnie i jes­tem szczęśliwy. 

Pieniądze, których nig­dy nie miałam, a zdążyłam wy­dać. Miłości, które przeżyłam tyl­ko w głowie. Lep­sze jut­ro, w które wie­rzyłam lecz nie na­deszło. ;) Długo można wymieniać 

Szerzej? Otwórz swe ser­ce córko. 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

fyrfle

Użytkownicy
O P Q
Aktywność

dzisiaj, 10:47piórem2 sko­men­to­wał tek­st Opowiem dziś o waj­de­locie [...]

dzisiaj, 10:32piórem2 do­dał no­wy tek­st zapraszam na mo­jego blo­ga [...]

dzisiaj, 10:24.Rodia sko­men­to­wał tek­st To nie słowa ra­nią, [...]

dzisiaj, 09:55.Rodia sko­men­to­wał tek­st Nie ważne cze­go szu­kasz, [...]

dzisiaj, 09:54.Rodia wy­powie­dział się w wątku Milion pre­tek­stów do upi­cia [...]

dzisiaj, 09:53.Rodia sko­men­to­wał tek­st W życiu doj­rzałość zaw­sze [...]

dzisiaj, 09:34zofija sko­men­to­wał tek­st Nie ważne cze­go szu­kasz, [...]

dzisiaj, 09:26sprajtka do­dał no­wy tek­st Nie ważne cze­go szu­kasz, [...]

dzisiaj, 09:08zofija sko­men­to­wał tek­st Opowiem dziś o waj­de­locie [...]

dzisiaj, 08:54fyrfle sko­men­to­wał tek­st Opowiem dziś o waj­de­locie [...]