Sexoh't Bronek
 18 grudnia 2020 roku, godz. 20:13

Człowiek to ciekawe i skomplikowane stworzenie Boże :)