natalia(__ups Natalia
 26 lutego 2017 roku, godz. 9:05

dziesięć baniek podstawy do podziało pomiędzy rodziny wielodzietne to tylko prowincjonalna niewola