Trudno odciąć się tym, [...] – zofija

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest zofija — zgromadziliśmy 14 opinii.

Trud­no od­ciąć się tym, którzy czują się pępkiem świata.

myśl
zebrała 3 fiszki • 11 lipca 2018, 09:05

oczywiście!!! 

Bar­dzo mi ich żal, ale mam włas­ne ra­dości. :)
Pięknym jest, kiedy niewias­ty c... al­bo nie, bo znów mi się wszys­tko ko­jarzy... :D
W każdym ra­zie lu­bię, gdy skończyć nie mogą. :P 

ciągnę 

Ty li­la nie zaczynaj
to ja nie skończę ;p 

w ko­lo ma­cieju jed­no i drugie 

zaczy­na czy kończy ? :) 

oho juz sie zaczyna 

dzi­siaj od­niosłam wrażenie, że na siłę uszczęśli­wiam stronę wpisami
nieład­nie z mo­jej strony 

czas zwi­jać płat­ki, za­nim uschnę
po­wie­działa róża do narcyza 

narcyz
co wie niewielu
to­pi sloj­rze­nie w żółtym grążelu 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
W Y Z
Aktywność

dzisiaj, 00:57Nölle sko­men­to­wał tek­st Rozbitek

dzisiaj, 00:05Yankes sko­men­to­wał tek­st Wyrzuty su­mienia mają zaw­sze [...]

dzisiaj, 00:04Eufemia sko­men­to­wał tek­st Jedyne, co jes­tem win­na [...]

wczoraj, 23:19yestem sko­men­to­wał tek­st Wyrzuty su­mienia mają zaw­sze [...]

wczoraj, 23:10yestem sko­men­to­wał tek­st Niegotowość dys­kwa­lifi­kuje.  

wczoraj, 23:05Yankes sko­men­to­wał tek­st Wyrzuty su­mienia mają zaw­sze [...]

wczoraj, 22:56stepbyson sko­men­to­wał tek­st Niegotowość dys­kwa­lifi­kuje.  

wczoraj, 22:52yestem sko­men­to­wał tek­st Wyrzuty su­mienia mają zaw­sze [...]

wczoraj, 22:45yestem sko­men­to­wał tek­st Jedyne, co jes­tem win­na [...]

wczoraj, 22:43yestem sko­men­to­wał tek­st Stara ru­ra nie przes­ta­je [...]