Trudno odciąć się tym, [...] – zofija

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest zofija — zgromadziliśmy 13 opinii.

Trud­no od­ciąć się tym, którzy czują się pępkiem świata.

myśl
zebrała 2 fiszki • 11 lipca 2018, 09:05

Bar­dzo mi ich żal, ale mam włas­ne ra­dości. :)
Pięknym jest, kiedy niewias­ty c... al­bo nie, bo znów mi się wszys­tko ko­jarzy... :D
W każdym ra­zie lu­bię, gdy skończyć nie mogą. :P 

ciągnę 

Ty li­la nie zaczynaj
to ja nie skończę ;p 

w ko­lo ma­cieju jed­no i drugie 

zaczy­na czy kończy ? :) 

oho juz sie zaczyna 

dzi­siaj od­niosłam wrażenie, że na siłę uszczęśli­wiam stronę wpisami
nieład­nie z mo­jej strony 

czas zwi­jać płat­ki, za­nim uschnę
po­wie­działa róża do narcyza 

narcyz
co wie niewielu
to­pi sloj­rze­nie w żółtym grążelu 

nar­cyz pa­suje mi do pępka 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
W Y Z
Aktywność

dzisiaj, 19:35yestem sko­men­to­wał tek­st Wielkie to po­myle­nie na­zywać [...]

dzisiaj, 19:29yestem sko­men­to­wał tek­st jestem skałą, kruszeję

dzisiaj, 19:27yestem sko­men­to­wał tek­st Bluszcz nie obej­mu­je z [...]

dzisiaj, 19:24yestem sko­men­to­wał tek­st Brak wiary w siebie, [...]

dzisiaj, 19:16yestem sko­men­to­wał tek­st Muchomor -leśny sza­tan.  

dzisiaj, 19:12yestem sko­men­to­wał tek­st Smutek no­simy w so­bie, [...]

dzisiaj, 19:11yestem sko­men­to­wał tek­st Kto przeszedł pus­ty­nię, no­si [...]

dzisiaj, 16:49Kedar sko­men­to­wał tek­st Patrząc w gwiaz­dy wbrew [...]

dzisiaj, 16:23SAMEsadnnes do­dał no­wy tek­st Tak się pogłębiłam w [...]

dzisiaj, 14:18szpiek wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2