14 września 2010 roku, godz. 12:27  64,2°C

Tragizm miłości, Każdy chce być kochanym lecz nie każdy chce kochać.

Eufemia Ayame
 7 kwietnia 2013 roku, godz. 20:32

bo nie wystarczy chcieć, trzeba jeszcze potrafić...