Tęsknota tkwi w muzyce, między [...] – sand

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest sand — zgromadziliśmy 5 opinii.

Tęskno­ta tkwi w muzyce,
między innymi...


Odtwórz

myśl
zebrała 9 fiszek • 22 października 2016, 01:50

Dziękuję, że skłoniło do rozmowy...

Jes­teśmy tu i teraz
może w krop­li, może w ziarnku...
Wszys­tko nieus­tannie się zmienia

Po­doba mi się to zda­nie 'nie umiem tęsknić, kocham podróżować'
Pozdrawiam 

Tak nap­rawdę to ociep­le­nie kli­matu pro­wadzi do epo­ki lo­dow­co­wej. Co­raz więcej świeżej wo­dy to­pi się do oceanów. Także słoność oceanów się roz­cieńcza. A sól to jest pra­wie je­dyny skład­nik, który po­rusza głębokie [...] — czytaj całość

te­mat cieka­wy, prze­cież czlo­wiek to jak kropla? 

Racja. 

nie umiem tęsknić
kocham podróżować

byłam na Alas­ce chy­ba ze trzy ra­zy, na­wet raz w Barrow
za każdym ra­zem widzę, że pok­ry­wa lo­dowa top­nieje
praw­dzi­we? czy następstwo rzeczy?

Faj­na mu­za, dzięki. 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

one drop for all

Użytkownicy
R S T
Aktywność

wczoraj, 21:22lukaajka do­dał no­wy tek­st Północ wy­biła ze­garo­wa tar­cza, [...]

wczoraj, 21:20lukaajka do­dał no­wy tek­st Nie za­pom­nij się świeżych [...]

wczoraj, 21:18lukaajka do­dał no­wy tek­st Czy pa­miętasz tą dziew­czynę [...]

wczoraj, 21:04yestem sko­men­to­wał tek­st Kiedy umierasz, ska­zany na [...]

wczoraj, 21:02yestem sko­men­to­wał tek­st YHYM

wczoraj, 20:57yestem sko­men­to­wał tek­st W po­ciągu

wczoraj, 20:49yestem sko­men­to­wał tek­st Hala Izer­ska - świt

wczoraj, 20:43yestem sko­men­to­wał tek­st Zwycięstwo

wczoraj, 20:40yestem sko­men­to­wał tek­st Żeby się dob­rze poczuć [...]

wczoraj, 20:38yestem sko­men­to­wał tek­st Prosta ta? Czy to skąpstwo [...]