Tęsknie za marzeniami, które [...] – Logos

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Logos — zgromadziliśmy 13 opinii.

Tęsknie za marze­niami, które kiedyś miałem.

myśl dnia z 12 października 2017 roku
zebrała 12 fiszek • 10 października 2017, 18:32

w sen­sie ogo­liłeś czoło i zos­ta­wiłeś kitkę? 

A ja je zreali­zowałem i te­raz jes­tem kozak. 

a to dob­re ta­kie
po­doba się

kiedyś marzyłem o całej paczce kin­derbueno a te­raz to nie mam na­wet ocho­ty na słodkie 

ja­koś inaczej to ro­zumiesz, Lo­gos
:) 

Ja też... 

Nie chodzi mi, że nie zro­biłem cze­goś bo np. nie miałem pieniędzy.
Raczej chodzi mi oto, że na­wet nie sięgnąłem, a jak sięgnąłem i się nie udało to zre­zyg­no­wałem, a pow­ro­tu już nie ma, al­bo jest bar­dzo har­dko­rowy i nie mam siły/od­wa­gi ,
więc po­zos­tała mi nostalgia. 

Jeśli marzysz w pew­nym wieku, za­miast żyć zreali­zowa­nymi marze­niami, to przeg­rałeś życie. 

a ja tam zaw­sze py­tam
co byś zrobił
gdy­by pieniądze nie sta­nowiły ja­kiego­kol­wiek celu
i dlacze­go na­dal te­go nie ro­bisz

marze­nia/ce­le są łat­we
i co dalej 

Przes­tałem wie­rzyć ; d 
Dob­rze, że padło tu­taj ok­reśle­nie "dob­ra ..." :) 

... pot­rzeb­na Ci "dob­ra po­kojówka"... by Twe marze­nia "odkurzyła"...

;-) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
K L M
Aktywność

dzisiaj, 01:22Moon G sko­men­to­wał tek­st pusto mi 

dzisiaj, 01:13po-duszka do­dał no­wy tek­st 8.08

dzisiaj, 01:11Moon G sko­men­to­wał tek­st NEW AWE­SOME PLA­CE

wczoraj, 22:41Lola Lo­la do­dał no­wy tek­st Dzień myśli

wczoraj, 21:22lukaajka do­dał no­wy tek­st Północ wy­biła ze­garo­wa tar­cza, [...]

wczoraj, 21:20lukaajka do­dał no­wy tek­st Nie za­pom­nij się świeżych [...]

wczoraj, 21:18lukaajka do­dał no­wy tek­st Czy pa­miętasz tą dziew­czynę [...]

wczoraj, 21:04yestem sko­men­to­wał tek­st Kiedy umierasz, ska­zany na [...]

wczoraj, 21:02yestem sko­men­to­wał tek­st YHYM

wczoraj, 20:57yestem sko­men­to­wał tek­st W po­ciągu