Tęcza Dla dziecka jest magią [...] – literacka

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest literacka — zgromadziliśmy 12 opinii.

Tęcza
Dla dziec­ka jest ma­gią ze skar­bem na końcu istnienia.
Dla do­rosłego rzeczy­wis­tym do­wodem na roz­szcze­pienie światła.
Cza­sami war­to zbyt dużo nie wie­dzieć.

myśl dnia z 8 września 2014 roku
zebrała 110 fiszek • 1 kwietnia 2010, 20:30

niesa­mowi­cie ujęte :)
też na medal 

I mo­ja jed­na z ulu­bieńszych auto­rek :)

Gra­tuluję :) 

Dziec­kiem już nie jes­tem, ale pier­wsza op­cja bar­dziej do mnie prze­mawia :) 

O właśnie, su­per. :) 

xDxD
Oj Ko­cie Kocie:D 

... często to dziecięce marze­nia są siłą napędową, lub in­spi­racją, naszych do­rosłych poczy­nań...często też w ten sposób niszczy­my, roz­wiewa­my, te marzenia... 

Nic nie trwa wie­cznie, z dzieciństwem na czele.... 

Su­per myśl ... uwiel­biam tęcze ... ale masz rację ..."cza­sami war­to zbyt dużo nie wiedzieć"

:) 

Z wiekiem na­bywa­my wiele umiejętności, które bar­dzo przy­dają nam się w do­rosłym życiu, ale cza­sami żałuję, że z wiekiem tra­cimy też umiejętności, ja­kie po­siadają tyl­ko dzieci... Chciałabym zaw­sze wie­rzyć, że na końcu tęczy uk­ry­ty jest skarb...:)) 

Ma­cie rac­je, słowa mi zab­rakło, poprawiam:) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

literacka

Użytkownicy
K L M
Aktywność

wczoraj, 23:36Thé vert sko­men­to­wał tek­st *

wczoraj, 22:52yestem sko­men­to­wał tek­st *

wczoraj, 22:51yestem sko­men­to­wał tek­st ***

wczoraj, 22:48BellsSs do­dał no­wy tek­st Miód

wczoraj, 22:41yestem sko­men­to­wał tek­st Jeśli ktoś chce Cię [...]

wczoraj, 22:39yestem sko­men­to­wał tek­st Miłość wy­maga wielu wyrzeczeń [...]

wczoraj, 22:32yestem sko­men­to­wał tek­st Prawa bez­pra­wiem się nie [...]

wczoraj, 21:56Lilala sko­men­to­wał tek­st żadna oso­ba nie jest [...]