Monika M. M.
 22 stycznia 2020 roku, godz. 23:47

Dokładnie tak. I z tym, i w tym... zasnę.