Sztywnym, dobrze być, po śmierci. – onejka

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest onejka — zgromadziliśmy 9 opinii.

Sztyw­nym, dob­rze być,
po śmier­ci.

myśl
zebrała 5 fiszek • 24 września 2018, 11:14

Hej Cris :) 

wieloz­nacznie...poz­dra­wiam onejko:) 

Hej Ka­ti, to ma­my od­wrot­nie, ja się naoglądałam i nab­rałam dys­tansu. Co ma być to będzie ;)
Miło Cię widzieć, tez poz­dra­wiam :) 

Onej­ka, te chwi­le by­wają różnej długości
od par­tne­ra w za­leżności. ;) 
Uśmie­chnięte­go po­połud­nia. :)) 

niektórzy za życia są już sztyw­ni :-)p za dużo naoglądałam się śmier­ci by z niej żar­to­wać ale myśl Onej­ko faj­na pozdrawiam:-) 

Be­cia, dokład­nie tak. Nie można żyć bez dys­tansu do siebie, Bo to tak jak­by nie żyć za życia jak rzekł Szpiek :)
Oj Ar­turro, przy­daje się, ale tyl­ko chwi­lowo i nie można jej trak­to­wać ja­ko sposób na życie :)
Miłego dnia :) 

Dziew­częta, biorąc pod uwagę Wasz młody wiek i płochość niewieścią po­wiem Wam, że cza­sem się przy­daje, za życia, ale jes­teście na to jeszcze za młode. :P:D
Miłego wie­czor­ku. :)) 

Noo, można być mar­twym za życia - sztywnym 

Niektórzy myślą, że sztyw­ność jest twarzowa
ta­ka dos­tojna że tyl­ko na piedestał
a ona jest po pros­tu drętwa
w mo­wie, ruchu i w każdym geście
jest tyl­ko chłód
i nie og­rze­jesz na­wet rąk
;) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
N O P
Aktywność

dzisiaj, 16:26oszi3 sko­men­to­wał tek­st Zamiast być sa­mowys­tar­czal­ni — [...]

dzisiaj, 14:49sprajtka do­dał no­wy tek­st Echo chodzi za mną

dzisiaj, 12:23sprajtka sko­men­to­wał tek­st Abecadło z nieba spadło

dzisiaj, 11:14bystry.76 wy­powie­dział się w wątku Co os­tatnio ogląda­liście?

dzisiaj, 11:04bystry.76 do­dał no­wy tek­st zwijam cię naprędce jak sta­ry [...]

dzisiaj, 10:20yestem sko­men­to­wał tek­st mikroopowiadanie dwieście dwu­nas­te

dzisiaj, 10:16yestem sko­men­to­wał tek­st Abecadło z nieba spadło

dzisiaj, 10:14yestem sko­men­to­wał tek­st Zamiast być sa­mowys­tar­czal­ni — [...]

dzisiaj, 10:13yestem sko­men­to­wał tek­st Można być pew­nym siebie, [...]

dzisiaj, 10:11yestem sko­men­to­wał tek­st Wrócić tu­taj po kil­ku [...]